LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 23
W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na

A.
B.
C.
D.