LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 17
Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją

A.
B.
C.
D.