LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 18
Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można

A.
B.
C.
D.