LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem

A.
B.
C.
D.