LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 19
Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista

A.
B.
C.
D.