LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Funkcja phpinfo() pozwala na

A.
B.
C.
D.