LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 29
Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane

A.
B.
C.
D.