LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 6
Na zdjęciu przedstawiony jest
A.
B.
C.
D.