LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 4
Na podstawie zamieszczonej mapy, określ stan atmosfery w Warszawie.
A.
B.
C.
D.