LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 23
W celu stwierdzenia inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych w organizmie, do badań pobiera się

A.
B.
C.
D.