LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 6
Do probówki z EDTA pobiera się krew w celu oznaczenia poziomu

A.
B.
C.
D.