LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 16
W pobliżu zakładów przemysłu chemicznego i metalurgicznego należy zaniechać upraw

A.
B.
C.
D.