LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 3
Do niezbędnych metod rekultywacji zwałowisk zewnętrznych, powstałych w wyniku eksploatacji złóż, należą

A.
B.
C.
D.