LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 18
Długość fali dźwiękowej wynosi 17 m, jej częstotliwość wynosi 20 Hz. Obliczona na podstawie tych danych prędkość rozchodzenia się dźwięku wynosi

A.
B.
C.
D.