LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 14
Pomiar wielkości przepływu i składu płynących wód powierzchniowych występujących w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów, odbywa się

A.
B.
C.
D.