LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 19
Działalność rzek, polegająca na osadzaniu drobnego materiału w miejscu ujścia do morza lub jeziora, prowadzi do powstawania

A.
B.
C.
D.