LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 18
Które badania wody lub ścieków powinny być wykonane bezpośrednio w miejscu poboru próbek?

A.
B.
C.
D.