LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 3
Twardość ogólna wody wynosi 20 stopni n. Wartość ta przeliczona na jednostkę mg [CaCO3] wynosi
A.
B.
C.
D.