LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 7
Określ, na podstawie wyników analizy wody zamieszczonych w tabeli, czy nadaje się ona do picia.
A.
B.
C.
D.