LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 4
Zejście do kanału ściekowego w celu pobrania próbek wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Zespół pobierający musi liczyć minimum dwie osoby. Jest to uzasadnione ze względu na

A.
B.
C.
D.