LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Podczas pracy w głębokich zbiornikach lub podczas remontu sieci kanalizacyjnej szczególne niebezpieczeństwo dla pracowników może stanowić

A.
B.
C.
D.