LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 8
Dobierz odpowiedni sprzęt do dokładnego odmierzania objętości roztworów, zawierających stężone ługi, kwasy, amoniak

A.
B.
C.
D.