LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Do gaszenia pożarów wywołanych zwarciem instalacji elektrycznej należy używać

A.
B.
C.
D.