LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 + RL9 - PRÓBNY

Pytanie nr 12
Na skutek katastrofy kolejowej nastąpił wyciek oleju napędowego z cysterny. Wskaż, które z podanych działań nie jest odpowiednie

A.
B.
C.
D.