LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 17
Sporządzając syrop prosty, po rozpuszczeniu sacharozy w wodzie, doprowadzeniu roztworu do wrzenia i uzupełnieniu gorącą wodą, technik farmaceutyczny powinien powstały syrop

A.
B.
C.
D.