LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 19
Użyty w zamieszczonej recepcie zapis Ethanoli 70° oznacza, że
A.
B.
C.
D.