LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Aby sporządzić maść zgodnie z zamieszczoną receptą, w pierwszej kolejności należy
A.
B.
C.
D.