LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 36
Wskaż opakowanie i sygnaturę które należy przygotować do leku sporządzonego według przepisu farmakopealnego.
A.
B.
C.
D.