LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 2
Wskaż właściwą kolejność czynności w procesie granulacji klasycznej na mokro.

A.
B.
C.
D.