LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 2
Wewnętrzną powierzchnię komory laminarnej do pracy w warunkach aseptycznych należy przetrzeć środkiem dezynfekującym

A.
B.
C.
D.