LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Które z podanych postaci leku sporządza się w aptece?

A.
B.
C.
D.