LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Który z podanych leków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być sporządzony przez technika farmaceutycznego?

A.
B.
C.
D.