LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 13
Które urządzenie służy do mierzenia współczynnika załamania światła?

A.
B.
C.
D.