LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 37
Przy oznaczaniu wskaźnika goryczy zgodnie z FP X, jako wzorzec stosuje się roztwór porównawczy

A.
B.
C.
D.