LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 24
Lejek z warstwą ze szkła spiekanego (Schotta) używany jest do

A.
B.
C.
D.