LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Aby umożliwić trwałe rozproszenie roztworu wodnego w podłożu, podczas sporządzania leku według danej recepty, zamiast wazeliny białej należy wprowadzić
A.
B.
C.
D.