LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Oblicz stężenie procentowe roztworu zawierającego 0,56 g substancji w 140,0 g roztworu.

A.
B.
C.
D.