LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
W kapsułkach skrobiowych nie należy wydawać proszków zawierających substancje

A.
B.
C.
D.