LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Połączenie leku z albuminami osocza powoduje, że lek

A.
B.
C.
D.