LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 19
Zmniejszenie efektu działania leku, które występuje w ciągu krótkiego czasu od rozpoczęcia jego stosowania, określa się jako

A.
B.
C.
D.