LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
W leczeniu hipercholesterolemii stosuje się

A.
B.
C.
D.