LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Równoczesne stosowanie amoksycyliny i doksycykliny może zmniejszyć działanie amoksycyliny, ponieważ

A.
B.
C.
D.