LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
Która z danych postaci leku spełnia wymaganie jałowości?

A.
B.
C.
D.