LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 14
Surowcem do produkcji opatrunku gipsowego jest

A.
B.
C.
D.