LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
W aptece upłynął termin ważności dla danego leku. W związku z tym przeterminowany lek należy

A.
B.
C.
D.