LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 29
Który z produktów leczniczych powinien być przechowywany w lodówce?

A.
B.
C.
D.