LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Maksymalna ilość kropli do oczu sporządzana w aptece, w ramach jednej opłaty ryczałtowej nie powinna przekraczać

A.
B.
C.
D.