LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 14
Lekarz wystawiający receptę dla siebie ma prawo, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danych pacjenta, umieścić adnotację

A.
B.
C.
D.