LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Ile wynosi maksymalna dawka jednorazowa fenobarbitalu dla 3-letniego dziecka, obliczona wg wzoru Younga, jeżeli wg FP X maksymalna dawka jednorazowa to 0,3 g, a maksymalna dawka dobowa 0,6 g?

A.
B.
C.
D.