LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 26
Technik farmaceutyczny wydając lek, zawierający w swoim składzie ziele dziurawca, powinien poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia

A.
B.
C.
D.